logo Uniwersytet Warszawski


Oferta dydaktyczna Drukuj
poniedziałek, 26 czerwca 2017 12:31

Oferujemy licencjackie studia I stopnia na następujących kierunkach:

 • BIOLOGIA
 • BIOTECHNOLOGIA (stacjonarne i niestacjonarne)
 • OCHRONA ŚRODOWISKA

Oferujemy magisterskie studia II stopnia w systemie stacjonarnym na następujących kierunkach i specjalnościach:

 • BIOLOGIA
  • Biologia molekularna
  • Mikrobiologia ogólna
  • Biologia komórki i organizmu
  • Ekologia
 • BIOTECHNOLOGIA
  • Biotechnologia molekularna
  • Mikrobiologia stosowana
  • Biotechnologia medyczna
  • Komórki macierzyste w biologii i medycynie
  • Molekularne podłoże i terapie chorób cywilizacyjnych
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
  • Ochrona przyrody
  • Monitoring i rekultywacja środowiska

Współprowadzimy kierunki:

 • ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM –interdyscyplinarne studia międzyobszarowe prowadzone przez Wydziały, Biologii, Chemii i Zarządzania
  http://em.biol.uw.edu.pl/, konto facebook
 • makrokierunek BIOINFORMATYKA I BIOLOGIA SYSTEMÓW – uruchomiony wysiłkiem Wydziałów Biologii, Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz Fizyki.
  http://www.mimuw.edu.pl/dla_kandydata/rekrutacja-bioinformatyka.html
 • ANTROPOZOOLOGIA - kierunek międzyobszarowy (studia I stopnia) powstały dzięki współpracy trzech wydziałów UW: Wydziału Biologii, Wydziału Psychologii i Wydziału „Artes Liberales”, będącego koordynatorem studiów. http://az.uw.edu.pl/
 • KRYMINALISTYKA i NAUKI SĄDOWE - studia współprowadzone przez pięć wydziałów: Biologii, Chemii, Fizyki, Prawa i Administracji oraz Psychologii, sprawami administracyjno-organizacyjnymi będzie zajmować się Centrum Nauk Sądowych. http://cns.uw.edu.pl/studia-magisterskie/rekrutacja/

Obowiązują nastepujące limity miejsc na studia:

Studia I stopnia:

Liczba miejsc wg. typu studiów

stacjonarne (dzienne) równoległe niestacjonarne równoległe niestacjonarne
Biologia 70 1 - -
Biotechnologia 90 1 28 3
Ochrona Środowiska 34 1 - -

Studia II stopnia:

stacjonarne (dzienne) równoległe
Biologia 49 1
Biotechnologia 69 1
Ochrona Środowiska 14 1
 


logo HR