logo Uniwersytet Warszawski

Kolejna publikacja w NATURE Drukuj
wtorek, 21 maja 2019 12:25

Symbiosis_Watercolor_ilustracja Artykuł jest efektem współpracy ponad 220 autorów z całego świata, wśród których jest dr hab. Bogdan Jaroszewicz z Białowieskiej Stacji Geobotanicznej. Analizami objęto dane dotyczące symbioz mikroorganizmów z ponad 28.000 gatunków drzew rosnących na ponad 1.100.000 powierzchni badawczych rozproszonych po wszystkich kontynentach posiadających pokrywę leśną. Ta olbrzymia ilość danych pozwoliła wychwycić zależność zachodzącą między geograficznym rozmieszczeniem podstawowych typów współżycia mikroorganizmów z roślinami drzewiastymi a warunkami klimatycznymi. Ektomikoryzy dominują w lasach rosnących w klimacie sezonowym, z chłodnymi i/lub suchymi okresami spowalniającymi rozkład materii organicznej, w wysokich szerokościach geograficznych i wysokich położeniach górskich. Endomikoryzy są typowe dla stref o stabilnym, ciepłym i wilgotnym klimacie sprzyjającym szybkiej dekompozycji. Natomiast symbiozy między roślinami drzewiastymi a mikroorganizmami wiążącymi azot atmosferyczny występują głównie w lasach rosnących na glebach alkalicznych, suchych, i klimatu o wysokich temperaturach maksymalnych. Z całym artykułem można się zapoznać na: https://www.nature.com/articles/s41586-019-1128-0

 


logo HR