logo Uniwersytet Warszawski


KONKURS HARMONIA 10 Drukuj
czwartek, 21 czerwca 2018 12:56

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabór wniosków w konkursie HARMONIA 10. Jest on przeznaczony na projekty badawcze we współpracy międzynarodowej, które nie mogą być sfinansowane ze środków zagranicznych.  

Wnioski należy składać w systemie OSF do 17 września 2018 r.

Dokumentacja konkursu

 
KONKURS MAESTRO 10 Drukuj
czwartek, 21 czerwca 2018 12:56

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabór wniosków w konkursie MAESTRO 10. Jest on przeznaczony dla doświadczonych naukowców chcących realizować pionierskie badania naukowe, wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy, ważne dla rozwoju nauki, których efektem mogą być odkrycia naukowe.

Wnioski należy składać w systemie OSF do 17 września 2018 r.

Dokumentacja konkursu

 
KONKURS SONATA BIS 8 Drukuj
czwartek, 21 czerwca 2018 12:55

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabór wniosków w konkursie SONATA BIS 8. Jest on przeznaczony na stworzenie nowego zespołu naukowego realizującego projekt badawczy. Projekty mogą być realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia o grant.

Wnioski należy składać w systemie OSF do 17 września 2018 r.

Dokumentacja konkursu

 
KONKURS SHENG 1 Drukuj
czwartek, 21 czerwca 2018 12:54

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabór wniosków w konkursie SHENG 1. Jest on przeznaczony na zadania badawcze realizowane przez polskie zespoły naukowe w ramach polsko – chińskich projektów badawczych.

Wnioski należy składać w systemie OSF do 17 września 2018 r.

Dokumentacja konkursu

 
KONKURS MINIATURA 2 Drukuj
czwartek, 10 maja 2018 00:00

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie MINIATURA 2. Jest on przeznaczony dla osób posiadających stopień naukowy doktora, nadany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, które dotąd nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków NCN. Ze środków projektu można sfinansować m.in. kwerendy i staże naukowe, wyjazdy badawcze, konsultacyjne i konferencyjne, a także badania wstępne i pilotażowe. Okres finansowania działań to maksymalnie 12 miesięcy, a wysokość budżetu może wynieść od 5 000 do 50 000 złotych.

Wnioski składa się w systemie OSF, nabór prowadzony jest w systemie ciągłym  do 31 grudnia 2018 r., ale termin może zostać skrócony jeśli budżet wszystkich złożonych wniosków przekroczy dwukrotność środków przeznaczonych na konkurs.

Dokumentacja konkursu

 
logo HR