logo Uniwersytet Warszawski


KONKURS MINIATURA 2 Drukuj
czwartek, 10 maja 2018 00:00

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie MINIATURA 2. Jest on przeznaczony dla osób posiadających stopień naukowy doktora, nadany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, które dotąd nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków NCN. Ze środków projektu można sfinansować m.in. kwerendy i staże naukowe, wyjazdy badawcze, konsultacyjne i konferencyjne, a także badania wstępne i pilotażowe. Okres finansowania działań to maksymalnie 12 miesięcy, a wysokość budżetu może wynieść od 5 000 do 50 000 złotych.

Wnioski składa się w systemie OSF, nabór prowadzony jest w systemie ciągłym  do 31 grudnia 2018 r., ale termin może zostać skrócony jeśli budżet wszystkich złożonych wniosków przekroczy dwukrotność środków przeznaczonych na konkurs.

Dokumentacja konkursu

 
logo HR