logo Uniwersytet Warszawski


Biuro Informacji Patentowej UOTT Drukuj
poniedziałek, 11 sierpnia 2014 02:02

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii (UOTT) został utworzony uchwałą nr 199 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 czerwca 1998 r. w sprawie utworzenia Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii. UOTT powstał w celu lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego Uniwersytetu w gospodarce kraju, w tym m. in. wszechstronnego wspierania przedsięwzięć mających na celu praktyczne wdrożenie wyników pracy naukowej. Więcej informacji znajdziesz na stronie UOTT http://www.uott.uw.edu.pl/

Zgodnie z Obwieszczeniem Nr 2 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 stycznia 2014 r., § 7, pkt. 1 twórca pracowniczych rezultatów twórczych (wynalazku) zobowiązany jest do zgłoszenia ich, na odpowiednim formularzu dostępnym w UOTT (pobierz plik), osobom upoważnionym z UOTT.

Na podstawie porozumienia WB UW i UOTT została opracowana ścieżki patentowania wynalazków (pobierz plik), w której przedstawiono wytyczne dotyczące poszczególnych etapów patentowania i współpracy z UOTT.

Osoby do kontaktu:

Biuro Informacji Patentowej
Renata Olejnik
tel. (22) 55 40 712, pok. 3052
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Piotr Musiał
tel. (22) 55 40 747, pok. 3061
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Pliki do pobrania:

UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 314 z dnia 19 stycznia 2011 w sprawie uchwalenia Regulaminu nabywania, korzystania i ochrony własności intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim.

ZARZĄDZENIE NR 29 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO w sprawie wzoru umów, zawieranych na podstawie Regulaminu nabywania, korzystania i ochrony własności intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim.

UCHWAŁA NR 168 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 314 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu nabywania, korzystania i ochrony własności intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim.

Zgłoszenie rezultatów twórczych

 


logo HR